Mødeinvitationer

* NLG Plenummøde 10.+11. november 2022

SAVE  THE DATE: NLG Plenary meeting November 8.-9. 2023

Link: NLG Plenummøde

 

* DLG Plenummøde 

SAVE THE DATE:

DLG møde  d. 10 maj 2023 i Aalborg.

Mødeindkaldelse og program link