LYFO Database

Al henvendelse vedr LYFO/l den hæmatologiske fællesdatabase skal ske til datamanager Julie Schønemann, Tlf 3545-8528 eller mail julie.schoenemann@regionh.dk

Her kan du downloade den seneste versioner (1.03.2014) af LYFO skemaerne:

I pdf format