Kontakt          Søg          Sitemap          Login
Velkommen til DLGs hjemmeside
Næste Plenum møde

Der er i maj 2014 udkommet retningslinjer omkring diagnostik og behandling af Waldenström.

 

Næste plenummøde afholdes 20/11-2014 på Rigshospitalet , se program her:

 

Tilmeding skal ske til Lars Munksgaard senest 16/11

 

Personer som ikke er hospitalsansatte, kan deltage efter næremere aftale med Michael Pedersen

 

 

Dansk Lymfomgruppe (DLG)  er en multidisciplinær cancergruppe som er forankret i Dansk Hæmatologisk selskab.

 

DLG har nedsat en række udvalg, hvoraf flere er af permanent karakter.

 

Registreringsudvalget varetager udvikling og driften af den landsdækkende LYFO database, som siden 1982 har indsamlet data om diagnostik og behandling af malignt lymfom i Danmark.

 

DLG afholder halvårlige plenummøder, som er åbne for alle sundhedsfaglige personer med interesse for lymfomer. Personer fra medicinalindustien kan få adgang til efterårsmøderne efter særskildt aftale med DLG's kasserer.

Referat af tidligere plenummøder kan findes på hjemmesiden, hvor også kommende møder annonceres.

 

Design by Cubit Medialine ApS