Menu

Velkommen til DLGs hjemmeside

 

Næste Plenum-møde er  d.24 oktober 2018. Emnet er T-celle lymfomer. Se program her

OBS OBS OBS. Ny tilmeldigsfrist 16.oktober 2018 !!!!

Oversigtskort over DGI-byen  oversigtkort_dgi_byen

 

BEMÆRK: Mulighed for at ansøge Dansk Kræftforskningsfond om forskningsmidler: se seneste opslag her opslag_2018_m_logo__2_

 

Opslag: Dansk Lymfom Kursus 27.- 28. september 2018, se  her

 

 

Dansk Lymfomgruppe (DLG)  er en multidisciplinær cancergruppe som er forankret i Dansk Hæmatologisk selskab.

DLG har nedsat en række udvalg, hvoraf flere er af permanent karakter. Registreringsudvalget varetager udvikling
og driften af den landsdækkende LYFO database, som siden 1982 har indsamlet data om diagnostik og behandling
af malignt lymfom i Danmark.

DLG afholder halvårlige plenummøder, som er åbne for alle sundhedsfaglige personer med interesse for lymfomer.
Personer fra medicinalindustien kan få adgang til efterårsmøderne efter særskilt aftale med DLG’s kasserer.

Referat af tidligere plenummøder kan findes på hjemmesiden, hvor også kommende møder annonceres.

 

Dansk lymfomgruppe har oprettet en legatpulje mhp.
at støtte dansk lymfom forskning. Ansøgninger
kan indsendes løbende til DLG formand Judit Jørgensen
Se opslaget her