Menu

Velkommen til DLGs hjemmeside

Næste Plenum møde
Næste plenummøde  3. maj 2018 på First Hotel Grand i Odense. Program findes her: link

Tilmelding via DHS hjemmeside: https://www.hematology.dk/index.php/kalender/fuld-kalender/diverse/349-dlg-plenummode-3

 

OBS!!!! GCP kursus for hæmatologer i 2018. I samarbejde med GCP-enheden i Aarhus  og afholdes den 18-19. april GCP kursus for hæmatologer i 2018

Invitation her: Invitation 27-11-17pdf

 

Der gøres opmærksom på muligheden for at ansøge Dansk Kræftforskningsfond om forskningsmidler: se opslag her opslag_2018_m_logo__2_

 

Bemærk legatopslag nedenunder!

Dansk Lymfomgruppe (DLG)  er en multidisciplinær cancergruppe som er forankret i Dansk Hæmatologisk selskab.

DLG har nedsat en række udvalg, hvoraf flere er af permanent karakter. Registreringsudvalget varetager udvikling
og driften af den landsdækkende LYFO database, som siden 1982 har indsamlet data om diagnostik og behandling
af malignt lymfom i Danmark.

DLG afholder halvårlige plenummøder, som er åbne for alle sundhedsfaglige personer med interesse for lymfomer.
Personer fra medicinalindustien kan få adgang til efterårsmøderne efter særskilt aftale med DLG’s kasserer.

Referat af tidligere plenummøder kan findes på hjemmesiden, hvor også kommende møder annonceres.

 

Dansk lymfomgruppe har oprettet en legatpulje mhp.
at støtte dansk lymfom forskning. Ansøgninger
kan indsendes løbende til DLG formand Judit Jørgensen
Se opslaget her