Menu

Velkommen til DLGs hjemmeside

Dansk Lymfomgruppe (DLG)  er en multidisciplinær cancergruppe som er forankret i Dansk Hæmatologisk selskab.

DLG har nedsat en række udvalg, hvoraf flere er af permanent karakter. Registreringsudvalget varetager udvikling
og driften af den landsdækkende LYFO database, som siden 1982 har indsamlet data om diagnostik og behandling
af malignt lymfom i Danmark.

DLG afholder halvårlige plenummøder, som er åbne for alle sundhedsfaglige personer med interesse for lymfomer.
Personer fra medicinalindustien kan få adgang til efterårsmøderne efter særskilt aftale med DLG’s kasserer.

Referat af tidligere plenummøder kan findes på hjemmesiden, hvor også kommende møder annonceres.


DLG´s bestyrelse inviterer til 

35. Plenummøde i Dansk Lymfomgruppe torsdag den 6.maj 2021

som desværre igen bliver afholdt virtuelt via Zoom.

Formiddagens program byder på nyheder fra DLG, oplæg fra yngre lymfomforskere og en key note lecture, som præsenteres af Ph.d. Lasse Hjort Jacobsen biostatistiker, postdoc, Aalborg Universitetshospital med titlen ”Unravelling lymphoma survivorship using nationwide  healthcare registers”

 Efter en ensom frokost i eget køkken kan vi se frem til en eftermiddagssession med præsentation af kliniske retningslinjer for Hodgkin lymfom og marginalzone lymfom.

Vi ser frem til et spændende møde og håber på stort virtuelt fremmøde.

Deltagelsen er gratis.

Tilmelding: per mail til DLG´s sekretær Anne-Mie Dollerup Green annemie.green@rm.dk, senest mandag den 3.maj 2021.

PROGRAM:35.plenummøde.program.endelig

Sat allerede kryds i kalenderen den 26.oktober 2021! Vi håber meget på at et normalt møde bliver muligt i Scandic Copenhagen og ser frem til oplæg fra tre internationalt anerkendte foredragsholdere, Dr. David Kurtz fra Stanford University, Professor Georg Lenz fra Münster og Professor Richard Rosenquist Bardell, Karolinska University Hospital.


Invitation til ILROG webinar 18. marts 2021 :

“Follicular Lymphoma Treatment: A Promising New Therapeutic Paradigm

A Look on How to Best Incorporate Radiation”

TILMELDING: ILROG Webinar


Dansk lymfomgruppe har oprettet en legatpulje mhp.
at støtte dansk lymfom forskning. Ansøgninger
kan indsendes løbende til DLG formand Judit Jørgensen
Se opslaget her