Menu

Velkommen til DLGs hjemmeside

 

DLG´s bestyrelse inviterer med glæde til det

  1. Plenummøde i Dansk Lymfomgruppe 

torsdag den 24. oktober 2019,

som afholdes i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1704 København V

Formiddagens program byder på opdatering af marginalzone lymfom guideline og gennemgang af LYFO årsrapport. Eftermiddagssessionens hovedemne er CAR T-celle behandling af lymfomer, og vi kan med glæde annoncere internationalt anerkendte foredragsholdere om emnet.

Dr. Frederick Locke, Moffitt Cancer Center, Tampa, Florida vil fortælle om deres kliniske erfaringer med CAR T-celle behandling.

Dr. Marco Davila vil holde et oplæg om ”Modulating signaling and co-stimulation to enhance the function of CAR T cells”.

Professor Gunilla Enblad, Uppsala, vil dele deres erfaringer om CAR T-celle behandling i Sverige.

Vi ser frem til et spændende møde og håber på stort fremmøde.

 

Tilmeldingen sker på DHS´s hjemmeside senest den 9. oktober 2019     link

 

 

Dansk Lymfomgruppe (DLG)  er en multidisciplinær cancergruppe som er forankret i Dansk Hæmatologisk selskab.

DLG har nedsat en række udvalg, hvoraf flere er af permanent karakter. Registreringsudvalget varetager udvikling
og driften af den landsdækkende LYFO database, som siden 1982 har indsamlet data om diagnostik og behandling
af malignt lymfom i Danmark.

DLG afholder halvårlige plenummøder, som er åbne for alle sundhedsfaglige personer med interesse for lymfomer.
Personer fra medicinalindustien kan få adgang til efterårsmøderne efter særskilt aftale med DLG’s kasserer.

Referat af tidligere plenummøder kan findes på hjemmesiden, hvor også kommende møder annonceres.

 

Dansk lymfomgruppe har oprettet en legatpulje mhp.
at støtte dansk lymfom forskning. Ansøgninger
kan indsendes løbende til DLG formand Judit Jørgensen
Se opslaget her