Menu

Velkommen til DLGs hjemmeside

 

Dansk Lymfomgruppe afholder Plenummøde

Torsdag den 24. oktober 2019. kl.10-16. på Hotel Scandic Copenhagen (ca 600 m fra Hovedbanegården)

Emnet for eftermiddagens videnskabelige session er CAR T-celle behandling ved lymfomer.

Vi kan se frem til foredrag fra følgende udenlandske eksperter om emnet:

Dr. Frederick Locke, Moffitt Cancer Center, Tampa, Florida, principal investigator af ZUMA-1 trial, vil fortælle om de kliniske aspekter af CAR T-celle behandling ved lymfomer. Dr. Marco Davila, Moffitt Cancer Center, giver et oplæg om fremtidige muligheder af CAR T-celle behandling. Professor Gunilla Engblad, Uppsala, vil dele sine erfaringer om deres CAR T-celle projekt.

Om formiddagen vil en opdatering af nogle af de kliniske retningslinjer blive præsenteret.

 

Vi håber på stor tilslutning til mødet.

Detaljeret program samt link til tilmelding følger snart

 

 

 

Dansk Lymfomgruppe (DLG)  er en multidisciplinær cancergruppe som er forankret i Dansk Hæmatologisk selskab.

DLG har nedsat en række udvalg, hvoraf flere er af permanent karakter. Registreringsudvalget varetager udvikling
og driften af den landsdækkende LYFO database, som siden 1982 har indsamlet data om diagnostik og behandling
af malignt lymfom i Danmark.

DLG afholder halvårlige plenummøder, som er åbne for alle sundhedsfaglige personer med interesse for lymfomer.
Personer fra medicinalindustien kan få adgang til efterårsmøderne efter særskilt aftale med DLG’s kasserer.

Referat af tidligere plenummøder kan findes på hjemmesiden, hvor også kommende møder annonceres.

 

Dansk lymfomgruppe har oprettet en legatpulje mhp.
at støtte dansk lymfom forskning. Ansøgninger
kan indsendes løbende til DLG formand Judit Jørgensen
Se opslaget her