Menu

Velkommen til DLGs hjemmeside

Næste Plenum møde
Næste plenummøde afholdes 30/10-2017 på Rigshospitalet, program følger.

Deltagelse er gratis for fagpersoner. Tilmelding senest 23/10 -17 til Christian Bjørn Poulsen

 

OBS   OBS   OBS   OBS   OBS   OBS   OBS   OBS   OBS   OBS   OBS   OBS   OBS   OBS   OBS

Der er stadig ledige pladser ved Nordic Tumor Microenvironment in Lymphoma møde d.18-19.maj. i Århus. Tilmelding via denne hjemmeside: http://www.nordictumormicroenvironment.org/

 

Bemærk legatopslag nedenunder!

Dansk Lymfomgruppe (DLG)  er en multidisciplinær cancergruppe som er forankret i Dansk Hæmatologisk selskab.

DLG har nedsat en række udvalg, hvoraf flere er af permanent karakter. Registreringsudvalget varetager udvikling
og driften af den landsdækkende LYFO database, som siden 1982 har indsamlet data om diagnostik og behandling
af malignt lymfom i Danmark.

DLG afholder halvårlige plenummøder, som er åbne for alle sundhedsfaglige personer med interesse for lymfomer.
Personer fra medicinalindustien kan få adgang til efterårsmøderne efter særskilt aftale med DLG’s kasserer.

Referat af tidligere plenummøder kan findes på hjemmesiden, hvor også kommende møder annonceres.

Der er i januar 2016 udkommet retningslinjer for CNS lymfom

Dansk lymfomgruppe har oprettet en legatpulje mhp.
at støtte dansk lymfom forskning. Ansøgninger
kan indsendes løbende til sekretær Christian Bjørn Poulsen
Se opslaget her