Menu

Velkommen til DLGs hjemmeside

Dansk Lymfomgruppe (DLG)  er en multidisciplinær cancergruppe som er forankret i Dansk Hæmatologisk selskab.

DLG har nedsat en række udvalg, hvoraf flere er af permanent karakter. Registreringsudvalget varetager udvikling
og driften af den landsdækkende LYFO database, som siden 1982 har indsamlet data om diagnostik og behandling
af malignt lymfom i Danmark.

DLG afholder halvårlige plenummøder, som er åbne for alle sundhedsfaglige personer med interesse for lymfomer.
Personer fra medicinalindustien kan få adgang til efterårsmøderne efter særskilt aftale med DLG’s kasserer.

Referat af tidligere plenummøder kan findes på hjemmesiden, hvor også kommende møder annonceres.

 


Invitation til 36. Plenummøde
Dansk Lymfomgruppe
26. oktober 2021
Hotel Scandic Kødbyen, København

Program: http://www.lymphoma.dk/wp-content/uploads/2021/08/36.-plenummøde-program.endelig.pdf

Tilmelding OBS forlænget tidsfrist for tilmelding: senest 20. september 2021 pr.mail til Anne-Mie Dollerup Green:  annemie.green@rm.dk


Invitation til Nordisk Lymfom Gruppes (NLG) Plenary Meeting

All members of NLG and representatives of collaborating companies are welcome to the 2021 NLG Plenary meeting November 10.-11. 2021

The program is presented in our newsletter or at this link. Scientific papers, case presentations , the annual update from the working groups and lectures from lymphoma experts will be presented at the meeting

Please register for the event here

 

 


Dansk lymfomgruppe har oprettet en legatpulje mhp.
at støtte dansk lymfom forskning. Ansøgninger
kan indsendes løbende til DLG formand Judit Jørgensen
Se opslaget her