Kontakt          Søg          Sitemap          Login
Velkommen til DLGs hjemmeside
Næste Plenum møde

Næste plenummøde afholdes 17/11-2016 på Rigshospitalet:

 

Bemærk legatopslag i højre kolonne

 

Dansk Lymfomgruppe (DLG)  er en multidisciplinær cancergruppe som er forankret i Dansk Hæmatologisk selskab.

 

DLG har nedsat en række udvalg, hvoraf flere er af permanent karakter.

 

Registreringsudvalget varetager udvikling og driften af den landsdækkende LYFO database, som siden 1982 har indsamlet data om diagnostik og behandling af malignt lymfom i Danmark.

 

DLG afholder halvårlige plenummøder, som er åbne for alle sundhedsfaglige personer med interesse for lymfomer. Personer fra medicinalindustien kan få adgang til efterårsmøderne efter særskildt aftale med DLG's kasserer.

Referat af tidligere plenummøder kan findes på hjemmesiden, hvor også kommende møder annonceres.

 

Der er i januar 2016 udkommet retningslinjer for CNS lymfom

Dansk lymfomgruppe har oprettet en legatpulje mhp. at støtte dansk lymfom forskning. Ansøgninger kan indsendes løbende til sekretær Christian Poulsen

Se opslaget her:

Design by Cubit Medialine ApS