Retningslinjer

Dansk lymfomgruppe har siden 2005 løbende udgivet retningslinjer for diagnostik og behandling af lymfomer og CLL. Der foretages løbende revision. Nedenfor kan de enkelte rekommandationer åbnes.

 

DIFFUST STORCELLET B-CELLE LYMFOM         Burkitt         Follikulært lymfom

Marginal zone lymfom   Hodgkin Lymfom          Kronisk Lymfatisk Leukæmi

lymfomdiagnostik  Billeddiagnostiske   Mantle Cell Lymfom

T-CELLE LYMFOMER   Waldenströms    CNS lymfomer

PTLD   COVID-19