Retningslinjer

Dansk lymfomgruppe har siden 2005 løbende udgivet retningslinjer for diagnostik og behandling af lymfomer og CLL. Der foretages løbende revision. Nedenfor kan de enkelte rekommandationer åbnes.