Officelle hjemmeside for Dansk Lymfom Gruppe (DLG)
Dansk Lymfomgruppe (DLG) en multidisciplinær cancergruppe som er forankret i Dansk Hæmatologisk selskab.

Velkommen til DLGs hjemmeside

Dansk Lymfomgruppe (DLG) er en multidisciplinær cancergruppe som er forankret i Dansk Hæmatologisk selskab.

DLG har nedsat en række udvalg, hvoraf flere er af permanent karakter. Registreringsudvalget varetager udvikling og driften af den landsdækkende LYFO database, som siden 1982 har indsamlet data om diagnostik og behandling af malignt lymfom i Danmark.

DLG afholder halvårlige plenummøder, som er åbne for alle sundhedsfaglige personer med interesse for lymfomer. Personer fra medicinalindustien kan få adgang til efterårsmøderne efter særskilt aftale med DLG’s kasserer.

Referat af tidligere plenummøder kan findes på hjemmesiden, hvor også kommende møder annonceres.

 

NYT: Dokument  vedr. indikationer og kontraindikationer for CAR T-celle behandling ved DLBCL kan findes under Retningslinjer  link

38. Plenummøde i Dansk Lymfomgruppe tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 9.30-16.05

  1. Plenummøde i Dansk Lymfomgruppe 

tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 9.30-16.05

som afholdes på Hotel Scandic Copenhagen.

Formiddagens program byder på nyheder fra DLG, opdatering af T-celle lymfom retningslinjer og gennemgang af Harmony projekt af Professor dr.med. Francesco d´Amore, Aarhus Universitetshospital samt gennemgang af 2021 data fra LYFO databasen af overlæge ph.d. Peter Brown, Rigshospitalet.

Emnet for eftermiddagens videnskabelige session er “CLL”.

Chairman af den videnskabelige session er Carsten Utoft Niemann, overlæge, ph.d., Rigshospitalet og han vil også holde oplæg med titlen: ”Translating molecular biomarkers and data into new treatment paradigms in CLL”.  Phd.stud Tereza Faitová fra Carsten Niemanns gruppe fremlægger resultater af sit projekt om ”Immune Dysfunction and microenvironment in CLL”.

Vi kan også se frem til foredrag fra følgende udenlandske eksperter:

Dr. Petra Langerbeins, MD, Dr.MSC. Department of Internal Medicine, University Hospital of Cologne vil holde oplæg om “Early treatment in CLL, experience from CLL12 with perspectives for other and future trials” og Professor Anna Schuh., MD, Ph.D., Department of Oncology vil fortælle om “CLL molecular diagnostics and genomics with implications on treatment and management”.

Se venligst vedhæftet program.

HER

Vi ser frem til et spændende møde og håber på et stort fremmøde.

Deltagelsen er gratis.

 

Tilmelding: per mail til DLG´s sekretær Anne-Mie Dollerup Green annemie.green@rm.dk, senest 5.september 2022.

Invitation til Nordisk Lymfom Gruppes (NLG) Plenary Meeting

Registrer her

Dansk Lymfomgruppe har oprettet en legatpulje MHP. at støtte Dansk Lymfom forskning.

Ansøgninger kan insendes løbende til DLG formand Judit Jørgensen

DLG_legat

SE OPSLAGET HER