Officelle hjemmeside for Dansk Lymfom Gruppe (DLG)
Dansk Lymfomgruppe (DLG) en multidisciplinær cancergruppe som er forankret i Dansk Hæmatologisk selskab.

Velkommen til DLGs hjemmeside

Dansk Lymfomgruppe (DLG) er en multidisciplinær cancergruppe som er forankret i Dansk Hæmatologisk selskab.

DLG har nedsat en række udvalg, hvoraf flere er af permanent karakter. Registreringsudvalget varetager udvikling og driften af den landsdækkende LYFO database, som siden 1982 har indsamlet data om diagnostik og behandling af malignt lymfom i Danmark.

DLG afholder halvårlige plenummøder, som er åbne for alle sundhedsfaglige personer med interesse for lymfomer. Personer fra medicinalindustien kan få adgang til efterårsmøderne efter særskilt aftale med DLG’s kasserer.

Referat af tidligere plenummøder kan findes på hjemmesiden, hvor også kommende møder annonceres.

37. DLG Plenummøde 4.maj 2022 Scandic Roskilde Park

DLG efterårsmøde planlægges afholdt d. 04. oktober 2022

Program og tilmelding følger

Tema: CLL

LÆS MERE

Invitation til Nordisk Lymfom Gruppes (NLG) Plenary Meeting

NLG plenum møde afventer annoncering.

Følg med her

Plenary Meeting – Nordic-lymphoma : Nordic-lymphoma

REGISTER HERE

Dansk Lymfomgruppe har oprettet en legatpulje MHP. at støtte Dansk Lymfom forskning.

Ansøgninger kan insendes løbende til DLG formand Judit Jørgensen

SE OPSLAGET HER