Officelle hjemmeside for Dansk Lymfom Gruppe (DLG)
Dansk Lymfomgruppe (DLG) en multidisciplinær cancergruppe som er forankret i Dansk Hæmatologisk selskab.
NYT NYT NYT
Opdateret retningslinje for CNS lymfomer kan findes under Retningslinjer
SAVE THE DATE:
DLG plenummøde d. 10 maj 2023 i Aalborg. Tilmelding og program findes nederst på denne side.
SAVE THE DATE:
NLG Plenary meeting 8.+9. November 2023
NYT NYT NYT
Dokument  vedr. indikationer og kontraindikationer for CAR T-celle behandling ved DLBCL kan findes under Retningslinjer

Velkommen til DLGs hjemmeside

Dansk Lymfomgruppe (DLG) er en multidisciplinær cancergruppe som er forankret i Dansk Hæmatologisk selskab.

DLG har nedsat en række udvalg, hvoraf flere er af permanent karakter. Registreringsudvalget varetager udvikling og driften af den landsdækkende LYFO database, som siden 1982 har indsamlet data om diagnostik og behandling af malignt lymfom i Danmark.

DLG afholder halvårlige plenummøder, som er åbne for alle sundhedsfaglige personer med interesse for lymfomer. Personer fra medicinalindustien kan få adgang til efterårsmøderne efter særskilt aftale med DLG’s kasserer.

 

SAVE THE DATE:

Næste DLG plenummøde : d. 10 maj 2023 i Aalborg. Link

Plenummøde i Dansk Lymfomgruppe

DLG møde d. 10 maj 2023 i Aalborg.

Program

Invitation til Nordisk Lymfom Gruppes (NLG) Plenary Meeting

SAVE  THE DATE:

NLG Plenary meeting November 8.-9. 2023

Link: NLG Plenummøde

 

 

Tilmelding: Annual Nordic Lymphoma Group plenary meeting 9-10 November 2022 – Choose Registration (eventscloud.com)

Registrer her

Dansk Lymfomgruppe har oprettet en legatpulje MHP. at støtte Dansk Lymfom forskning.

Ansøgninger kan insendes løbende til DLG formand Judit Jørgensen

DLG_legat

SE OPSLAGET HER