Bestyrelse

Overlæge Judit Jørgensen, Århus (formand)

Overlæge Christian B Poulsen, Roskilde (sekretær)

Overlæge Michael Pedersen, Rigshospitalet (kasserer)

Overlæge Jørn Starklint, Holstebro

Overlæge Thomas Stauffer Larsen , Odense

Overlæge Erik Clasen-Linde, Rigshospitalet (Patologi)

Overlæge Jakob Madsen, Aalborg

Overlæge Pär Josefsson, Herlev

Overlæge Andriette Dessau-Arp, Esbjerg